Prowadzimy sprzedaż cieląt w przedziale wagowym 50kg - 100kg. Oferujemy Państwu cielęta, które charakteryzują się szybkimi przyrostami oraz wysoką zdrowotnością. Oferujemy takie rasy jak: limousine, charolaise, simentaler, belgijska błękitno-biała, krzyżówki.